Ceník služeb:

Vyšetření zdravotní způsobilosti - do zaměstnání, řidičský, zbrojní atd. 600,- Kč
Řidiči senioři - zdravotní způsobilost 300,- Kč
Celkové vyšetření pacienta nehrazené zdravotní pojišťovnou
(plastické operace, UPT atd.)
600,- Kč
Aplikace očkovací látky neuhrazené zdravotní pojišťovnou 200,- Kč
Osobní konzultace na žádost pacienta mimo pracovní dobu 800,- Kč/ hod.
Výpis ze zdravotní dokumentace 300,- Kč
Zpráva lékaře pro Komerční pojišťovnu 300 - 600,- Kč
Posouzení bodového hodnocení bolestného a ztíženého společenského uplatnění - pracovní úrazy 500,- Kč
Administrativní výkon na vyžádání pacienta 150,- Kč/15 min.
Vyšetření stolice na okultní krvácení nehrazené pojišťovnou 300,- Kč
Vyplnění návrhu pro umístění do zařízení sociálních služeb 300,- Kč
Kopie dokumentů či zdravotní dokumentace 5,- Kč/ stránka