Vyšetření pro:

Řidičský průkaz 500 Kč
Potravinářský průkaz 400 Kč
Profesní průkaz 500 Kč
Vyšetření sportovce 500 Kč
Řidičský průkaz senioři 250 Kč
Zbrojní průkaz 600 Kč
Zaměstnavatele (závodní prohlídka) 500 Kč
Výpis z dokumentace na žádost pacienta 200 Kč
Výpis z dokumentace pro komerční účely pojišťovny 300-500 Kč
Činnosti, které nehradí zdravotní pojišťovna:

Předoperační vyšetření nehrazené zdravotní pojišťovnou

(plastické operace, umělé přerušení těhotenství atd. )
500 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazená zdravotní pojišťovnou 100 Kč
Návrh na lázně pro samoplátce 300 Kč
Vyšetření a odběr krve na alkohol 300 Kč
Test na okultní krvácení mimo hrazení ze zdrav. pojištění 150 Kč
Administrativa:

Administrativní úkon 50-150 Kč
Kopie zdravotní dokumentace strana A4 5 Kč
Žádost do Domova pro seniory a zařízení soc. péče 200 Kč